کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


100 مگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 1 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

200 مگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 2 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

500 مگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

1گیگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

2گیگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

5گیگابایت هاست لینوکس با cPanel
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایت های معمولی دارای بازدید متوسط)
رایگان!

Powered by WHMCompleteSolution