کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


گیم سرور ایران پلن 1
RAM 1 GB ECC
CPU 2 Core (1500 Mhz)
Storage 20 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت

رایگان!

گیم سرور ایران پلن 2
RAM 2 GB ECC
CPU 4 Core (2000 Mhz)
Storage 25 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت
رایگان!

گیم سرور ایران پلن 3
RAM 3 GB ECC
CPU 4 Core (3000 Mhz)
Storage 30 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت
رایگان!

گیم سرور ایران پلن 4
RAM 4 GB ECC
CPU 4 Core (4000 Mhz)
Storage 35 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت
رایگان!

گیم سرور ایران پلن 5
RAM 6 GB ECC
CPU 6 Core (6000 Mhz)
Storage 40 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت

رایگان!

گیم سرور ایران پلن 6
RAM 8 GB ECC
CPU 8 Core (8000 Mhz)
Storage 50 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت
رایگان!

گیم سرور ایران پلن 7
RAM 16 GB ECC
CPU 16 Core (16 Mhz)
Storage 70 GB SSD Pro
ترافیک » نامحدود
دیتاسنتر آسیاتک
پورت شبکه 10 گیگابیت
آپتایم 99.8
OS : Windows 2008 / 2012 , CentOs , Debian , Ubuntu
آی پی » 1 عدد ایران اکسس
تحویل بین 1 الی 48 ساعت
رایگان!

Powered by WHMCompleteSolution