کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی دامنه ملی پلن 1
تعداد دامنه : 3 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 5,000 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

نمایندگی دامنه ملی پلن 2
تعداد دامنه : 6 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,800 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

نمایندگی دامنه ملی پلن 3
تعداد دامنه : 10 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,600 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

نمایندگی دامنه ملی پلن 4
تعداد دامنه : 15 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,400 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

نمایندگی دامنه ملی پلن 5
تعداد دامنه : 50 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,300 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

نمایندگی دامنه ملی پلن 6
تعداد دامنه : 100 عدد
تعرفه ثبت هر دامنه : 4,260 تومان
قابل شارژ , بدون پرداخت هزینه اضافی
دارای پنل نمایندگی اختصاصی
دارای ماژول اختصاصی برای WHMCS
رایگان!

Powered by WHMCompleteSolution