کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


IR - L5520 16GB 2x180GB SSD
Game Server
Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu L5520 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 2x180GB SSD Enterprise INC
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
رایگان!

IR - E5620 32GB 480GB SSD
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 480GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
رایگان!

IR - E5620 64GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
رایگان!

IR - X5670 72GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 72 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows

رایگان!

IR - X5690 128GB 2TB SSD
Enterprise
Ram : 128 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5690 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 960 GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
رایگان!

Powered by WHMCompleteSolution