کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی ایران پلن 1
Ram : 1 GB ECC
CPU : 2 Core – 2000 MHz
HDD : 40 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 2
Ram : 2 GB ECC
CPU : 4 Core – 2000 MHz
HDD : 60 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 3
Ram : 3 GB ECC
CPU : 4 Core – 3000 MHz
HDD : 80 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 4
Ram : 4 GB ECC
CPU : 4 Core – 4000 MHz
HDD : 100 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 5
Ram : 6 GB ECC
CPU : 6 Core – 6000 MHz
HDD : 150 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 6
Ram : 8 GB ECC
CPU : 8 Core – 8000 MHz
HDD : 200 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 7
Ram : 12 GB ECC
CPU : 12 Core – 12000 MHz
HDD : 300 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

سرور مجازی ایران پلن 7
Ram : 16 GB ECC
CPU : 16 Core – 16000 MHz
HDD : 500 GB
Port : 10 Gb
ترافیک ماهیانه نامحدود
مکان سرور : ایران
دیتاسنتر : آسیاتک
کانفیگ رایگان : دارد
پشتیبانی رایگان : دارد
دایرکت ادمین رایگان : دارد
فضای بک آپ گیری رایگان : دارد
توجه : استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد
رایگان!

Powered by WHMCompleteSolution